Symptoombestrijding is niet hetzelfde
als het wegnemen van de oorzaak

.
.

In de dagelijkse praktijk blijkt telkens weer, dat er ontzettend veel tijd (en dus geld) wordt besteed aan symptoombestrijding.

De teleurstelling is vaak groot, als reeds na korte tijd blijkt, dat de ‘verholpen’ problemen niet zijn verholpen.
Men heeft in die gevallen de verschijnselen van de oorzaken weggenomen, zoals bijvoorbeeld een vervuilde dan wel een vergrauwde gevel.
Maar door gebrek aan kennis en informatie, blijft het vaak bij goede bedoelingen. Gevelreiniging

In veel gevallen zonde van de tijd en bovenal van uw geld.

.

.

Geveladvies Gras staat voor een professionele aanpak