In de ruim dertig jaar dat wij ons bezighouden met gevelbehandeling, hebben we veel gevallen van wanprestatie gezien.
Door ondeskundige mensen en verkeerd gebruik van materialen en apparatuur, wordt regelmatig onherstelbare schade aangericht
en de gedupeerden hebben nauwelijks mogelijkheden om verhaal te halen.
De gevels waren immers gereinigd?
Veel schade die is aangericht had gemakkelijk kunnen worden voorkomen.

Geveladvies Gras wil dit soort wanpraktijken bestrijden.
Door een vakkundig advies te geven bij reeds aangevraagde of nog aan te vragen offertes.
Door samen te werken met professionele gevelbehandelaars.
En op verzoek het gehele proces stap voor stap te begeleiden.

Geveladvies Gras wil een resultaat verkrijgen waar beide partijen trots op zijn.
Want zo hoort het en niet anders.