Beschermen is het voorkomen of vertragen van erosie- en weersinvloeden

.
.
Er wordt wel veel gesproken over duurzaamheid, maar over de levensduur van die duurzaamheid wordt zelden gesproken.

Na het reinigen kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn, om een beschermende behandeling uit te voeren. Gaat het om een waterwerende behandeling of om een beschermende behandeling tegen graffiti?
Voor impregneren dan wel hydrofoberen geldt: Of goed doen of niet doen.
U heeft immers niets aan een lekkende regenjas.
Bij veel visuele beoordelingen van metselwerk wordt nog te weinig gekeken naar de kwaliteit van het voegwerk. De kwaliteit van voegwerk kan zelfs worden gemeten en is een belangrijk gegeven voor de uit te voeren werkzaamheden.

Ook moet worden gelet op mosvorming.
Want: Voegen verdwijnen waar mossen verschijnen.

.

.

Geveladvies Gras levert u het juiste beschermingsadvies