Kwaliteit is een optelsom
van kennis en kunde

.
Vaak worden behandelingen uitgevoerd die achteraf desastreus blijken uit te pakken. Daarom is, alvorens tot behandeling over te gaan, een grondige inspectie van de gevels van essentieel belang. Deze inspectie mag en kan alleen worden uitgevoerd door iemand met de benodigde kennis en expertise.

U heeft er recht op te weten welke middelen en methoden veilig zijn voor uw gevels. Want:

  • Is er inspectie in de spouw uitgevoerd?
  • Is er gekeken naar de ligging van het pand?
    Aan welke zijde, dan wel windrichting, vragen de gebruikte gevelmaterialen om de hoogste zorg??
  • Hoe is de kwaliteit van het voegwerk?
  • Hoe is de kwaliteit van het metselwerk?
  • Zijn er goede of minder goede bouwkundige detailleringen toegepast?
  • Lekkage, daktrimmen, afdekkers, erosie?
  • Zijn de gevels wel geschikt voor een waterwerende behandeling?
  • Welke reinigingsmethoden mogen veilig worden toegepast op de verschillende gevelmaterialen?.

Geveladvies Gras, uw ‘huis-arts’ die na een grondig onderzoek een passend advies geeft